Maksuttomia lajikokeiluja lapsille

Sporttikortti on Kuopion ja Siilinjärven alueen urheiluseurojen yhteinen hanke, joka tarjoaa lapsille uusia liikuntamahdollisuuksia. Pohjois-Savon Liikunnan ja Kuopion kaupungin koordinoiman hankkeen tarkoituksena on tarjota tutustumis- ja kokeilumahdollisuus eri lajeihin 7-12 vuotiaille lapsille. Erityisesti toivomme mukaan vähän liikkuvia lapsia, jotka eivät ole vielä löytäneet itselleen mieluista harrastusta, mutta kaikki saavat tulla mukaan! Hanke alkoi syksyllä 2016 ja mukana on ollut noin 20 paikallista urheiluseuraa. Seurat tarjoavat matalankynnyksen ohjattuja harrastevuoroja tai -ryhmiä, joihin lapset voisivat tulla tutustumaan ja kokeilemaan lajia maksutta. Mukaan tulevat lapset tutustuvat uusiin lajeihin ja harjoituspaikkoihin, saavat uusia kokemuksia ja toivottavasti löytävät uuden harrastuksen.

 

Osallistuessaan seurojen harjoituksiin lapset keräävät merkintöjä Sporttikorttiin. Jokainen lapsi voi osallistua harjoituksiin maksutta yhteensä 12 kertaa. Näistä kuitekin enintään kolme kertaa voi olla saman lajin/seuran harjoituksia. Tarkemmat lajit ja harjoitusajat löytyvät harjoituskalenterista. Lapsi saa oman Sporttikortin tullessaan ensimmäisen seuran harjoituksiin. Kortteja jaetaan myös kouluissa kausittain vaihtelevalle kohderyhmälle. Aktiivisesti harjoituksiin osallistuneiden lasten kesken arvotaan kauden päätteeksi liikunnallisia palkintoja.

Syksyllä 2019 aktiiviset kävijät saavat kannustimena Sporttikortti-treenipussukan. Kannustinlahjan saa kun saman seuran harjoituksissa on käynyt vähintään kolme kertaa tai vaihtoehtoisesti kortista löytyy vähintään viisi merkintää eri harjoituksista.  Sporttikortilla on mahdollista päästä myös maksutta joidenkin seurojen tarjoamiin erillistapahtumiin, joista ilmoitetaan erikseen. Korttia ei siis kannata hävittää, siitä voi olla hyötyä myöhemminkin!

Sporttikortti-hankkeen tavoitteena on saada mahollisimman moni lapsi ja nuori innostumaan liikkumisesta. Toiveena on, että lapset löytäisivät kokeilun kautta oman, itseä kiinnostavan liikuntamuodon ja jatkaisivat myöhemmin harrastusta. Tavoitteena on ohjata lapsia monipuolisten uusien harrastusten pariin ja muodostaa liikunnasta pysyvä elämäntapa.